Teamleiders geslaagd!

Wij mogen de volgende cursisten feliciteren met het behalen van hun vakbekwaamheidsdiploma voor de opleiding Teamleider Afvalinzameling en Reiniging:

  • Arij Groenendaal (Gemeente Woerden)
  • Jan Roosendaal (Gemeente Zoetermeer)
  • Hans Hopma (Milieudienst Groningen)
  • John Gillesse (Gemeente Vlissingen)
  • Ronald Bos (Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost)
  • Arjan Hoving (Area Reiniging NV)
  • Karin Vester (HVC - Dordrecht)

Zij hebben hiervoor de modules Inzameling en Reiniging, Leidinggeven en communicatie, Arbozorg, Bedrijfsadministratie en Budgettering, Management en Organisatie, Afvalbeleid Wet- en regelgeving en Afvalbewerking- en verwerking met goed gevolg afgerond. Vervolgens hebben ze onderzoek gedaan naar een praktisch probleem binnen de organisatie. Dit onderzoek is schriftelijk verwerkt in een scriptie en vervolgens mondeling gepresenteerd aan de examencommissie.

De Teamleideropleiding van SPA Groep is dé opleiding voor het middelmanagement in de afval- en reinigingsmarkt. De opleiding bestaat uit een brede aanpak waarbij de totale bedrijfsvoering van het afval- en reinigingsbedrijf aan de orde komt. Na de zomer start SPA Groep weer met een nieuwe opleiding Teamleider Afval en Reiniging.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Teamleider Afvalinzameling en Reiniging.

 

Ga naar

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID