Samenwerking Gemeente Noordoostpolder en SPA Groep

Kwaliteitsslag voor Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder en SPA Groep zijn een meerjarensamenwerkingsverband aangegaan in de vorm van een huisopleiderschap. Binnen deze samenwerking draagt SPA Groep zorg voor de gehele opleidingsbehoefte van de buitendienst van Gemeente Noordoostpolder.

Voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst is uitvoerig gesproken over de vorm van samenwerking en zijn de verschillende afdelingen doorgelicht op opleidingsnoodzaak en de vraag naar ontwikkeling. De inventarisatie heeft geleid tot een vastgesteld opleidingsplan voor de komende vijf jaar, waarbinnen de medewerkers worden geschoold volgens de eisen die gesteld worden in de Arbowet - zoals Specifieke Deskundigheid en de CE-instructieplicht - en de Wet Milieubeheer. Voor de chauffeurs van de gemeente Noordoostpolder worden de te volgen trainingen aangemeld bij het CCV voor de nascholingsuren, waarmee aan de eisen van de Richtlijn Vakbekwaamheid wordt voldaan.

"Samen met gemeente Noordoostpolder hebben wij een opleidingsstructuur ontwikkeld, die kwaliteit borgt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de medewerkers, waardoor de gemeente Noordoostpolder de kwaliteitsslag kan maken die ze voorstaan.", aldus Hans Nijboer, opleidingsadviseur van SPA Groep.

De eerste twee cursussen die op basis van de samenwerking hebben plaatsgevonden, zijn KPH en SDW+.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Burghoorn - manager Wijkbeheer Gemeente Noordoostpolder - en H. Nijboer - opleidingsadviseur SPA Groep - tekenen de samenwerkingsovereenkomst

 

Ga naar

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID