Maak kennis met de examinatoren

Examinator Henk Nagel

Henk Nagel is sectormanager Afvalstoffen & Verwerking bij Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en vechtstreek (GAD).  “In 1978 ben ik in dienst gekomen bij de gemeente Weesp bij de afdeling reiniging & onderhoud. Vanwege fysieke klachten ben ik omgeschoold en heb ik een opleiding milieutechniek gevolgd. Ik heb daarna enkele jaren als handhaver van milieuwetten bij diezelfde gemeente gewerkt. In deze functie en voorgaande functies was ik steeds betrokken bij de afvalbranche. Sinds 1990 ben ik, met veel plezier, werkzaam in de afvalbranche bij de GAD. Bij de GAD ben ik eerst als leidinggevende en bedrijfleider van een overlaadstation werkzaam geweest. Later en tot op heden als sectormanager Grondstoffen & Verwerking. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op vier scheidingsstations (milieustraten) en een overlaadstation. Op dit overlaadstation worden huishoudelijk afval waaronder grof huisvuil, brandbaar restafval, GFT en gemeentelijke groenstromen overgeslagen. Tevens zet ik mij in om alle ingezamelde en ontvangen grondstoffen op een efficiënte, milieubewuste en financieel verantwoorde wijze te vermarkten. Ik vind het werken in de afvalbranche met al zijn aspecten heel boeiend. Ik kan mij al sinds 1990 niet meer voorstellen dat ik nog iets anders wil doen. Ik voel mij als een vis in het water.

"En deze mensen met kennis en visie hebben wij in ons vak echt nodig”

Sinds 2000 is Henk als freelance docent werkzaam voor de opleiding Milieustraat, eerst was dat bij OPOR later OPOR-Musca en tegenwoordig bij SPA Groep. Sinds 2007 is hij examinator Teamleider Afvalinzameling en Reiniging.”Het leek mij heel leuk om mensen die de theorie van de opleiding hebben gevolgd de opleiding te zien afronden met een scriptie die alle geleerde aspecten in zich draagt. Juist bij het lezen van een scriptie zie je de inspanning die men levert om in de branche een teamleider te zijn! Het is vaak een heel mooi moment om te zien dat een kandidaat bij het bevragen van zaken uit de scriptie zich heel enthousiast en bevlogen gaat gedragen, zo is hij of zij bezig in de branche. En deze mensen met kennis en visie hebben wij in ons vak echt nodig.”

“Dit alles op een efficiënte en financieel verantwoorde wijze” 

Zijn specialismen binnen de examencommissie zijn het bevragen en doorvragen over conclusies en stellingen die men in een scriptie heeft benoemd. Henk vindt het belangrijk dat de motivatie (en de drive) om de opleiding Teamleider te volgen en af te ronden ook uit de kandidaten zelf komt en niet alleen uit zijn werkgever: “Daarbij let ik er ook altijd op dat de kandidate een overtuigd en goed verhaal weten te presenteren.” Verder vindt hij het belangrijk dat de kandidaten hun ideeën tot verbetering of verandering met een eigen mening en duidelijke visie kunnen onderbouwen.

Scriptieonderwerpen die hem erg aanspreken, zijn het ontvangen van grondstoffen op een milieustraat en het op een efficiënte, milieubewuste en financiële verantwoorde wijze verwerken van deze grondstoffen. Ook heeft hij veel interesse in de manier waarop in de branche inspanningen worden geleverd om de openbare ruimte schoon en leefbaar te maken en te houden: “Dit alles op een efficiënte en financieel verantwoorde wijze.”  

“Een scriptie die in de 'verdediging' zo gaat leven dat ik met open mond alleen nog maar kan luisteren"

Een scriptie die Henk bijblijft is een scriptie die echt met hart en ziel gemaakt is: “Een scriptie die in de 'verdediging' zo gaat leven dat ik met open mond alleen nog maar kan luisteren. Ik vind elke kandidaat die zijn scriptie presenteert een bijzondere ervaring. De meeste hebben enorm veel werk verzet om het zo goed mogelijk te doen zijn. Bij een afwijzing heb ik eens meegemaakt dat de kandidaat dacht dat een uitgebreid verslag van een werkgroep, als scriptie wel voldoende was. Ik vind het dan toch heel jammer als zo’n kandidaat na afwijzing zelf niet begrijpt waarom hij afgewezen is.” 

 

Ga naar

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID