Beroepsbegeleidende Leerweg in de organisatie

Vakkrachten leren & ontwikkelen zich bij SPA Groep

Rapport ‘Vakkrachten in ontwikkeling’ van RWI

Eind 2011 heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) het onderzoek ‘Vakkrachten in ontwikkeling’ gepubliceerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat meer dan 1,5 miljoen mensen werken zonder startkwalificatie. Zo is er ook binnen de reinigingsbranche een behoorlijke groep werkzaam zonder startkwalificatie.

 

Werkzaam zonder startkwalificatie

Deze groep is relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door twee factoren. Ten eerste de veranderende vraag van de arbeidsmarkt. De technologie ontwikkelt zich, werkprocessen veranderen en organisaties zijn genoodzaakt steeds efficiënter te werken. Om al deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij te kunnen houden is de vraag naar geschoolde mensen in bedrijven toegenomen.

Daarnaast is er behalve de veranderende vraag van de arbeidsmarkt ook sprake van een toenemende vergrijzing. Het ‘langer doorwerken’ (tot 65, 66 of zelfs 67 jaar), vraagt om een goede gezondheid en een bewuste manier van gezond leven en werken. Alleen op die manier haalt men op een prettige manier zijn of haar pensioen. Dus ook de senior medewerkers hebben extra scholing nodig om alle ontwikkelingen binnen het vak bij te kunnen houden én om een bewuste levensstijl te ontwikkelen of te behouden.

 

Scholing is noodzaak

Door scholing kunnen medewerkers beter presteren en staat de dienstverlenende organisatie er sterker voor. Scholing ontwikkelt het team, verhoogt het bewustzijn van de medewerkers, draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling én creëert draagvlak voor het beeldgestuurd (en dus efficiënter) reinigen!

 

Ontwikkeling vanuit SPA Groep

SPA Groep draagt op dit vlak al heel veel jaren bij aan de ontwikkeling van de medewerkers in de reinigingsbranche. Van 2008 tot en met 2011 heeft SPA Groep veel Nederlandse gemeenten aan een efficiëntere straatreinigmethode geholpen middels de Plus projecten "Resultaatgericht Werken met Schoonheidsgraden" (RWS). In 2011 heeft SPA Groep als vervolg hierop de SRB-aanpak ontwikkeld (Smart Reinigingen met Beelden), waarbij gemeenten hun medewerkers verder konden ontwikkelen. Beide projecten werden deels gesubsidieerd vanuit de overheid waardoor de gemeenten in veel gevallen voor relatief weinig geld een maximaal resultaat konden halen als het gaat om efficiënter werken.

 

MBO opleiding in BBL-vorm

En ook in 2012 zit SPA Groep niet stil. Als logisch vervolg op bovengenoemde ontwikkelingen in de branche heeft SPA Groep - zoals u inmiddels wellicht gelezen heeft - het initiatief genomen om middels een Beroepsbegeleide Leerweg (BBL) een MBO niveau 1 opleiding te ontwikkelen voor de straatreinigers en voormannen. BBL staat voor ‘werkend leren’  en houdt in dat cursisten een MBO-1 diploma kunnen halen.

Uniek in de BBL aanpak van SPA Groep is dat deze opleiding incompany kan worden gegeven. Daarnaast zijn er veel praktijklessen die tijdens de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd, in combinatie met het uitvoeren van schoon-opdrachten. Zo zorgen we voor meer kennis, nieuw inzicht en meer ervaring in het beeldgericht reinigen. Daarbij leert het reinigingsteam wat resultaatgericht werken is en past dit direct toe in de eigen werkomgeving. De praktijkopdrachten zorgen voor ontwikkeling naar de meest efficiënte werkmethode en daardoor groei van de organisatie.

 

Organisatieondersteuning vanuit SPA Groep

Een dergelijk opleidingstraject vraagt om een goede organisatie. SPA Groep biedt daarom bedrijven en gemeentes organisatieondersteuning aan en incompany P&O-support voor wat het organiseren, plannen, uitvoeren en beheren van het complete BBL-traject. Op die manier geniet uw organisatie vooral van de lusten en niet van de lasten!

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze Beroepsbegeleidende Leerweg in combinatie met organisatieontwikkeling binnen uw organisatie én de financiële voordelen die er voor u zijn middels onder andere de WVA en overheidssteun? Neem dan contact met ons op.

 

Ga naar

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID