Vogeloverlast beheersen

Nieuwe Nascholing

Als mensen het over vogels hebben kunnen de meningen sterk verschillen. In de eigen omgeving kan men er veel plezier aan beleven, maar als vogels te dicht bij de mens en hun bezittingen komen, kunnen er ook serieuze problemen ontstaan. In de voedselverwerkende industrie kunnen mussen bijvoorbeeld een ware plaag vormen. Veel vogels dragen ziekteverwekkende organismen bij zich en ook vanuit hun nesten kunnen allerlei parasieten woningen binnendringen. Om van geluidsoverlast en bevuiling van monumenten en gebouwen nog maar niet te spreken.

De plaagdierbeheerser zit altijd tussen “twee vuren”; met enerzijds de mensen die bijvoorbeeld de verwilderde tamme stadsduif als vredessymbool zien en de anderzijds de mensen die deze vogelsoort zien als een bron van irritatie en die de gezondheid schade toe kan brengen. En daar moet dan een oplossing voor komen!

Hiervoor heeft Musca de nascholing "Vogeloverlast beheersen" ontwikkeld. In Nederland zijn veel vogelsoorten beschermd conform de Flora en Faunawet. Sommige soorten kunnen voor veel schade en overlast zorgen, zowel in een stedelijke omgeving als in landbouwgebieden. Een aantal grote gemeenten heeft kostbare investeringen gedaan in de aanschaf van gecontroleerde duiventillen en de luchthaven Schiphol geeft jaarlijks miljoenen uit om de luchtveiligheid te waarborgen tegen bijvoorbeeld de ganzenoverlast.

De cursus omvat de soortomschrijving van vogels in ons land die overlast kunnen veroorzaken zowel bij als in gebouwen en in landbouwgebieden maar ook worden enkele soorten behandelen die juist gewenst zijn. Een splitsing wordt gemaakt naar de soort van overlast die ze veroorzaken. Tevens worden alle mogelijkheden en onmogelijkheden doorgenomen om deze overlast te voorkomen en te bestrijden. De effectiviteit van de methode staat daarbij voorop. Uiteraard wordt de diervriendelijkheid van iedere methode ook als belangrijk onderdeel meegenomen in de keuze.

Voor meer informatie en inschrijving ga naar Nascholing "Vogeloverlast beheersen"

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID