Maak kennis met de examinatoren

Examinator Rob Schram

Rob Schram is directeur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland en in 1984 in de branche terechtgekomen. “Ik was assistent-accountant en ben toen als administratief-financieel medewerker gaan werken bij de Dienst Gemeentewerken van Ouder- Amstel. Daar ben ik betrokken geraakt bij de taken die onze branche rijk is. Via de Gewestelijke Afvalstoffendienst Gooi en Vechtstreek, waar ik tien jaar Hoofd Middelen en twee jaar Hoofd Buitendienst ben geweest, ben ik in 2002 in mijn huidige functie gestapt. Volgens mij is het bijna onmogelijk om, als deze branche je eenmaal te pakken heeft, over te stappen naar een totaal ander beleidsveld.” 

Vijftien jaar geleden is Rob toegetreden tot de examencommissie van de opleiding Teamleider Afvalinzameling en Reiniging: Als vanzelfsprekende aanvulling op mijn deelname aan de, uit de OPOR tijd stammende werkgroep “Opleiding Teamleider.” 

Zijn specialismen binnen de examencommissie zijn financiën en organisatie algemeen. Rob vindt het als examinator en dus als beoordelaar van de scripties en de mondelinge examens erg belangrijk dat de kandidaten snappen waar ze mee bezig zijn, verbanden kunnen leggen en verder kunnen kijken dan de directe werkomgeving: “De eigen inbreng, visie, een duidelijk verhaal.”

Scriptieonderwerpen die hem erg aanspreken, zijn nieuwe initiatieven op het gebied van afvalscheiding, verbetering van recyclingresultaten en afvalreductie. Een onderwerp van een scriptie die Rob is bijgebleven is de invoering van een personeelshandboek: “Een totaal niet op de praktijk gericht onderwerp. Bij het lezen vroeg ik me af hoe iemand een dergelijk onderwerp kon kiezen en vooral wat we er in deze commissie mee moesten. We hebben de kandidaat toch opgeroepen. Bij het mondeling examen wist de kandidaat zeer gedreven te vertellen waarom hij (als teamleider) het belangrijk vond dat het personeelshandboek werd ingevoerd. Zijn gedrevenheid en overtuigingskracht hebben hem uiteindelijk het diploma opgeleverd…”

Daarnaast blijft het voor Rob bijzonder om te zien hoe belangrijk het examen van de opleiding Teamleider Afvalinzameling en Reiniging is: "Eén van de kandidaten uit het verleden bracht zelfs vrouw en kinderen mee naar de examenlocatie. Hij kon achteraf met zijn gezin een feestje vieren."

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID