Te hoge concentratie gevaarlijke stoffen

Duits onderzoek naar veiligheid en gezondheid

Door het Federaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA) is onderzoek gedaan naar de te hoge concentratie gevaarlijke stoffen waaraan medewerkers van verbranders worden blootgesteld: “Uit de resultaten blijkt dat de blootstellingniveaus variëren tussen gemiddeld en hoog. De onderhoudswerkers in de verschillende onderzochte sectoren, zoals gemeentelijke afvalverbrandingsbedrijven, tankparken voor brandstofopslag en andere industriële sites, zijn over het algemeen blootgesteld aan de gevaarlijke producten die typisch zijn voor herstel-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.” (bron: chemiezone.nl)

SPA Groep geeft cursussen waarbij geleerd wordt gevaarlijke stoffen te meten. Tijdens de cursus wordt er ingegaan op de manier van gasvrij meten. Theorie, simulaties en casussen maken het beeld compleet. Waar moet je op letten? Hoe stel je vast om welk gas het gaat, waar liggen de concentratiegrenzen? Hoe giftig is giftig en welk risico loop je als het gas vrijkomt? Welke gasrestanten verwacht je aan te treffen en hoe verwijder je dat? Welke persoonlijke beschermingmiddelen gebruik je daarbij? En bovenal: wat is je meetstrategie en welke meetmiddelen kun je het beste toepassen?

De publicatie van de NTA's op 3 niveau's is inmiddels ook een feit en SPA Groep is volgens deze norm met de opleidingen van start  gegaan. Op 6 maart start de nieuwe cursus Gasmeetdeskundige.

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID