Asbest: bescherm jezelf met kennis!

Met ingang van 1 januari 2012 is er een nieuwe norm SC-580 DAA voor het opleiden van Deskundig Asbest Acceptant. Volgens de norm is het gewenst om te allen tijde op iedere locatie waar asbesthoudend afval kan worden aangeboden minimaal 1 medewerker aanwezig is welke beschikt over een erkend Ascert DAA diploma.

Asbest is wereldwijd nog steeds de meest voorkomende probleemstof. Asbest is de verzamelnaam voor een aantal silicaat mineralen met een vezelstructuur. In Nederland overlijden jaarlijks honderden mensen aan de gevolgen van vrijgekomen asbest. 

Uiteraard zijn er diverse persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar tegen de gevaren van asbest. De beste bescherming is er echter ιιn waar het minst aan gedacht wordt: kennis!

Hoe herken je asbestverdacht materiaal? Hoe ga je hiermee om? En hoe vervoer je het? Op deze vragen, en meer, weet SPA Groep het antwoord. Met praktijkgerichte cursussen op verschillende niveaus helpt SPA Groep de kennis vergroten en de risico’s verkleinen. Zo zijn er de cursussen Omgaan met Gevaarlijk Afval, Herkennen en Omgaan met Asbesthoudend afval en de nieuwe opleiding Deskundig Asbest Acceptant. Deze laatste zorgt ervoor dat deelnemers voldoen aan de nieuwe norm opgesteld door de Stichting Certificatie Asbest (http://www.ascert.nl/). 

Na de zomervakantie gaan bij SPA Groep de volgende asbestgerelateerde cursussen van start:

KCA: Depothouder Klein Chemisch Afval (06-09-2011)

DAA: Deskundig Asbest Acceptant (07-09-2011, 05-10-2011, 26-11-2011 of 23-11-2011)

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID