Werknemers onvoldoende beschermd

Bedrijven waar gewerkt wordt met gegaste containers beschermen hun personeel onvoldoende tegen het inademen van gevaarlijke stoffen. Het is nog lang geen norm om de risico's bij het openen van gegaste containers te beheersen, concludeert de Arbeidsinspectie in een vrijdag jl. verschenen rapport.

De inspectiedienst heeft vorig jaar 405 bedrijven gecontroleerd die gegaste containers verwerken. Daarvan bleek 85 procent de Arbowet niet goed na te leven. Werkgevers waren vaak wel op de hoogte van de risico's, maar wisten niet goed wat ze moesten doen. 

Hercontrole
Nadat ze aanwijzingen hadden gekregen, bleek bij een hercontrole 95 procent wel aan de regels te voldoen. In zestien gevallen is proces-verbaal opgemaakt, waarvan één direct bij de eerste controle. Volgens minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) is 'een extra inspanning nodig van werkgevers om kennis en kunde op het juiste peil te brengen'. Volgens hem hebben werkgeversorganisaties hiertoe inmiddels ook een Werkgroep gascontainers opgezet. 

Vier ongevallen
Containers worden voor transport vaak gevuld met gas, onder meer om de houdbaarheid te bevorderen en te voorkomen dat insecten uit Azië en Afrika hier belanden. De Arbeidsinspectie beveelt bedrijven aan afspraken met hun handelspartners aan het begin van de vervoersketen te maken over het onder gas zetten van containers om de risico's voor hun werknemers hier te voorkomen. 'Hoewel van de afgelopen twee jaar slechts vier meldingsplichtige ongevallen met werknemers bij de Arbeidsinspectie bekend zijn, laten deze ongevallen wel zien dat de gezondheidseffecten door hoge blootstelling aan gevaarlijke in containers ernstig kunnen zijn', aldus de inspectiedienst. 

Strengere regels?
In de Tweede Kamer gaan de laatste tijd stemmen op voor strengere regels voor gascontainers. Vakbond FNV Bondgenoten pleit zelfs voor een verbod. Minister Jacqueline Cramer (Milieu) heeft in de Europese Unie ook al gepleit voor een wereldwijde aanpak. De Arbeidsinspectie blijft controleren hoe gewerkt wordt met gascontainers. Ook organiseert de inspectiedienst dit najaar een bijeenkomst over het onderwerp met Arbeidsinspecties uit andere EU-landen.

Bron: Gevaarlijke-lading.nl/nieuws

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID